accent cont-expert

 
 

Servicii contabile

* stabilirea obligatiilor de plata

* intocmirea declaratiilor lunare, trimestriale, anuale

* depunerea declaratiilor pe suport de hartie si/sau pe suport electronic

* transmitere declaratii cu semnatura electronica

* intocmirea unor situatii catre terti( firma leasing, banca, parteneri de afaceri, etc)

* intocmirea unor situatii catre patronat