accent cont-expert

 
 

Revisal

* intocmire registrul unic al salariatilor in format electronic si transmiterea registrului catre Inspectoratul Teritorial de Munca.